Kazán csere támogatás 2021

Fűtéskorszerűsítés támogatás

Fűtésrendszer gépi, vegyszeres tisztítása
Kazáncsere támogatás 2021:

Fűtéskorszerűsítési támogatás 2021-ben meghirdetett támogatási rendszerét az alábbi megoldásokkal ajánljuk:

- 2021-es akció, melyben helyszíni a felmérést díjtalanul vállaljuk

- Tételes, részletes árajánlatot a felmérést követő 1 héten belül elküldjük Önnek, így pontos és kalkulálható képet kaphat a kazáncsere támogatás összegéről, költségeiről.

Fontos tudnivalók a kazáncsere támogatás menetéről:

A teljes kazáncsere díja a megbízott cégek függvényében nagy mértékben eltérhet.

A kazáncsere fizikális kiépítését követően szükség lesz ennek engedélyeztetésére is, melynek hiányában a támogatási összeg megvonható.

A munkálatok elvégzéséhez több szakember, bizonyítást érdemlő szakvizsgája a szükséges, melyet javasoljuk, hogy már a helyszíni felmérés alkalmával a az adott munkafolyamat elvégzéséhez szükséges kéményseprői kamarai számmal, valamint a gázengedélyeztetéshez szükséges gázigazolványszámmal rendelkezzenek.

Szakembereink képesítése több millió forintot vesz igénybe, ez által tudjuk a kazáncsere támogatást szakszerű körülmények mellett, a teljes gázhálózati jegyzőkönyv végégkisérésével teljesíteni.

A négy-ötszázezer forintos árajánlatokat kezeljék fokozottan körültekintőlegesen. Fűtéskorszerűsítés alkalmával a kémény korszerűsítése szükséges és elengedhetetlen, melynek költsége rendkívül magas, ugyanakkor ennek hiányában a rendszer nem átadható

.A kazáncsere után hivatalosan nem üzemeltethető a fűtéskorszerűsített hálózat, továbbá az első kéményseprői ellenőrzésnél, vagy az illetékes gázszolgáltató eseti ellenőrzésénél a gázórát az illetékes gázszolgáltató, vagy a Katasztrófavédelem kollégái elzárják, a gázfogyasztásból történő teljes kizárással, ezután a helyreállítás az eredetileg egyszerűsített gázkészülék csere helyett több százezer-esetenként milliós összegre rúghat.

Régebben kiépített konvektoros rendszerek fűtéskorszerűsítése, ahol szükséges a korábbiakban felszerelt rosszabb hatásfokú konvektorokat radiátoros rendszerré átalakítani, csökkentve ezzel fűtésszámlánkat.

Megtakarítás itt helyenként 50% is lehet – konvektor mennyiségének függvényében. Fűtésrendszerünk átalakítása, nem megfelelő hatásfok, működésének bizonytalansága, valamint a szinte napi ellenőrzés, automatizáció hiánya miatt. Radiátorok bővítése, cseréje , átalakítása, fűtéscsövek korszerűsítése, cseréje, mellyel a fűtésrendszer kedvezőbb hatásfokkal üzemeltethető.

Megoldható továbbá még új házak kiépítése során felszerelt kazánok kialakítása és engedélyeztetése, valamint a fűtésrendszerhez szükséges radiátoros hőleadók kialakítása, csőrendszerek kiépítése, padlófűtési rendszerek telepítése, gépészeti elemek építése, mellyel cégünk áll ügyfeleink rendelkezésére. Vissza nem térítendő támogatás kazáncseréhez és fűtéskorszerűsítéshez 2021.01.01-től, 2022. december 31-ig igényelhető.

A gyermeket nevelő családok kazáncsere pályázat támogatásának feltételeit a november 25-én megjelent 518/2020. (XI.25.) kormányrendelet tartalmazza, 2021. január elsején lépett hatályba és 2022. december 31-ig lesz elérhető. Kazáncsere támogatás igénybevételéhez az alábbi feltételeknek szükséges megfelelni:

• magyar állampolgár, magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő,

• A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti. A támogatást az igénylő – együttes igénylők összesen – egy alkalommal veheti igénybe.

• A támogatásra az igénylő valamennyi, vele azonos lakóhelyen élő gyermeke után jogosult. Ha a gyermeket a támogatás igénybevétele során a szülők többes gyámul rendelt személyek legalább egyikénél figyelembe vették, egy újabb igénylés során már nem vehető ismételten figyelembe.

• magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően,

• vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, aki – a 25. életévét még nem töltötte be, vagy – a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy, – kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja

Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeinek felújítására vehető igénybe. Zártkertként, gazdasági épületként, üdülőként, hétvégi házként nyilvántartott ingatlan kazáncsere támogatásre nem igényelhető!

Az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek. A kazáncsere támogatást igénylő – házastársak, élettársak, házastársak igénylése esetén mindkét fél -, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel kell, hogy rendelkezzen. Ugyanarra az ingatlanra ugyanazon személy egyszer veheti igénybe a fűtéskorszerűsítési támogatást.

A 2021-2022 kazáncsere támogatáshoz az igénylőnek – házastársak, élettársak esetén legalább egyik félnek –

• legalább 1 éves TB jogviszonnyal kell rendelkeznie a kérelem benyújtásakor, melyben egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítás lehet.

• A kazáncsere támogatás igénylőjének – együttes igénylés esetén mindkét félnek – az állami adóhatóságnál nem lehet nyilvántartott köztartozása. Fűtéskorszerűsítési támogatásra mekkora összeg vehető igénybe:


Cégünk a fűtéskorszerűsítés során gondosan ügyel a támogatás lehívásához szükséges anyag és munkadíj 50-50% összhangjára, valamint a támogatás kifizetéséhez, lehívásához szükséges papírmunkát és tételesen kiállított számlát a megrendelő részére a munka befejeztével átadja. Nem javasoljuk a kiépítésre KATA-s vállalkozók felkérését, mivel kazáncsere anyag és munkadí csak olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette. A fűtéskorszerűsítési támogatást a beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el. A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor. A hiánypótlásra meghatározott 30 napos időtartam az elbírálási határidőbe nem számít be. Ha a támogatás jogosultságát megállapítja, támogatói okiratot állít ki. A támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül kerül folyósításra a támogatás az igénylő belföldi fizetési számlájára.

Kulcsszavak:

Kazáncsere támogatás 2021, fűtéskorszerűsítés támogatás, lakásfelújítási támogatás kazáncsere, felújítási támogatás fűtéskorszerűsítés